Co dělat, když se vám v koupacím jezírku objeví řasy?

Pokud je vaše koupací jezírko na zahradě zarostlé řasami, může být obtížné obnovit jeho původní čistý stav. Pro účinný boj s tímto problémem je důležité zjistit, jaký typ řas jej ovládl, a přijmout příslušná opatření.

Jaké typy řas mohou obydlet vaše koupací jezírko?

Planktonní řasy se obvykle vyskytují v koupacím jezírku v důsledku nerovnováhy živin, zejména fosforu a dusíku. Omezte hnojení rostlin v blízkosti jezírka a odstraňte veškeré rozkládající se organické látky, které by mohly být zdrojem živin pro řasy. Můžete také přidat vodní rostliny, jako jsou lekníny nebo plovoucí blatouchy, které vám pomohou bojovat s planktonními řasami o živiny. Vláknité řasy lze hůře kontrolovat, protože se pevně přichycují ke kamenům, stéblům a jiným částem půdy. Chcete-li snížit počet vláknitých řas, udržujte stálou teplotu vody cirkulací vody v jezírku a snižte množství slunečního světla, které do jezírka proniká. Někdy se řasy v jezírku mohou rozmnožit i v důsledku protržení fólie a zanesení vody v jezírku nečistotami. Následná oprava jezírkové fólie je pak nutná.

Ryby pomohou s regulací počtu řas

K regulaci růstu řas mohou přispět i biologické metody, jako je zavádění přirozených predátorů, například ryb nebo bezobratlých živočichů. Tito živočichové se živí organickými látkami, jako jsou planktonní a vláknité řasy, a pomáhají tak udržovat jezírko průzračné a čisté. Další možností regulace řas v koupacím jezírku je umělé chemické ošetření (např. algicidy), které by se však mělo používat pouze v případě, že všechny ostatní možnosti selžou, protože mohou být toxické pro vodní druhy a rostliny. Při používání těchto přípravků je proto vždy důležité pečlivě dodržovat pokyny výrobce.

Proč se v jezírku přemnoží řasy?

Souhrnně lze říci, že existuje mnoho faktorů, které mohou vést k přemnožení řas v koupacím jezírku. Patří mezi ně vysoká hladina živin, příliš mnoho slunečního světla a nízká hladina kyslíku. Pochopením zdroje těchto podmínek a přijetím vhodných opatření k jejich kontrole můžete pomoci udržet zdravé vodní prostředí ve vašem koupacím jezírku. Tyto kroky pomohou zajistit, že se ve vašem jezírku nebudou vyskytovat řasy a další vodní škůdci. Mějte na paměti, že řasy budou přítomny vždy, ale pokud budete kontrolovat podmínky, které jim umožňují růst, vaše jezírko by mělo zůstat čisté a průzračné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *