Jak si vybrat vhodnou filtrační masku?

I když jsou dnes bezpečnostně pracovní standardy úplně jinde než v dobách budování socialismu, pořád se najde celá řada povolání, při jejichž vykonávání může člověk snadno přijít k úhoně.

A nemusí se nutně jednat pouze o vojáky či policisty. Oni i obyčejní dělníci na stavbě mohou v některých momentech docela dost riskovat. Proto je nezbytné používat vhodné ochranné prostředky, kupříkladu filtrační masky.

Nebezpečné prostředí

Běžně se v ovzduší vyskytuje jen velmi málo částic, kterých bychom se měli doopravdy bát. Když se však třeba bourá dům, případně se provádí rozsáhlejší rekonstrukce, mohou se během práce uvolňovat do vzduchu různé toxické látky, jež snadno dokáží člověka ohrozit na zdraví.

Ještě náročnější na bezpečnost je pak práce s chemikáliemi, radioaktivní látkami či patogeny. V takových případech může i jedno lehké nadechnutí znamenat doživotní zdravotní potíže. Proto je nezbytné ve všech výše zmíněných případech dodržovat BOZP, což mimo jiné znamená i nutnost nosit vhodné filtrační masky.

Způsoby ochrany

Asi nejčastěji používané, avšak nejméně efektivní jsou klasické jednorázové respirátory. Ty vzhledem k nedávné minulosti zná nejen u nás už prakticky každý. Respirátory se standardně nosí hlavně na místech, kde se hodně práší. Vdechování prachu není z krátkodobého hlediska kdovíjak nebezpečné, ale dlouhodobě se jedná o problém.

Vyšší druh ochrany představuje filtrační polomaska. Jak je už z názvu patrné, maska nezakrývá celý obličej. Chrání primárně dýchací cesty, což v mnoha odvětvích, kupříkladu ve stavebnictví, bohatě stačí.

Celoobličejová maska s filtrem dokáže poskytnout protekci jak dýchacím cestám, tak i celému obličeji. Obličej je chráněn průhledným plastovým krytem, takže při použití správných filtrů a dobrém utěsnění není šance, aby mohly případné patogeny napadnou člověka třeba skrze oční sliznice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *