Historie a budoucnost vytápění: od ohně k tepelnému čerpadlu

Podle vědců změnil oheň dějiny lidstva už před milionem let. Pak se ale s revolučním zdrojem tepelné energie dlouho nic nedělo. Systém využívání tepla podobný tomu současnému vynalezl až James Watt ve století páry. Průmyslová revoluce tehdy odstartovala éru pohodlí, ale také bezohlednosti k životnímu prostředí. Jakým směrem pokračuje vývoj dnes?

Počátky vytápění a jejich pád do zapomnění

Jeden z prvních vytápěcích systémů, římské hypocaustum, fungoval na principu proudění ohřátého vzduchu pod dlážděnou podlahou. Zdrojem tepla tehdejšího předchůdce podlahového topení bylo ohniště v kotelně vedle vytápěného domu. Vyvýšená podlaha podepřená zděnými sloupky dokázala vyhřát místnost až na 30 °C. Po pádu Římské říše metodu převzali a vylepšovali ve starověké Číně, ale pak na několik století upadla v zapomnění.

Oheň ve vytápěné místnosti byl po dlouhá století jediným známým způsobem vytápění. Zdroj: https://pixabay.com

Následně se lidé vrátili k běžnému ohřívání u ohně umístěného přímo ve vytápěné místnosti. Ohniště na vyvýšeném soklu sloužilo i k osvětlení a ohřívání jídla.

První komíny k odvádění spalin nebo umístění ohniště mimo obytné prostory začaly výrazně zlepšovat životní podmínky až ve 14. století. Do výměníku nad stropem místnosti s ohništěm byl vháněn čerstvý vzduch, který se zde ohříval a proudil dále do vytápěné místnosti.

Další vývoj spustil až o tři sta let později vynález páry – od 17. století se k vytápění budov začala používat voda nebo právě pára. Vznikaly první radiátory a teplovodní otopné soustavy. V meziválečném období přišel první velký boom ústředního topení.

Ústřední topení dnes

Ústřední vytápění, kdy tepelný zdroj umístěný v kotelně nebo ve sklepě vytápí celou budovu, dnes zahřívá drtivou většinu západní civilizace. V bytových domech u nás převládají žebrové nebo ploché radiátory vytápěné teplou vodou. Ta obíhá systémem poháněným elektrickým čerpadlem – teplá voda proudí směrem od kotle k radiátorům, studená se tzv. „chladným vedením“ vrací zpět.

Zvláštním druhem ústředního topení je etážové vytápění, kdy je kotel umístěn přímo na patře nebo v konkrétní bytové jednotce. Radiátory se potom snadněji řídí a začínají hřát rychleji po zapnutí.

Pro větší oblasti se naopak využívá systém dálkového vytápění teplárnami. Horká pára vyrobená v parních kotlích je vedená parovody dál do odběrných míst. Produktem tepláren je také kombinovaná výroba elektrické energie a tepla.

Populární je u nás topení tuhými palivy, které je zároveň levné. Některé staré kotle však často nevyhovují novým emisním limitům. Pohodlnější je proto vytápění elektřinou nebo plynem.

Na vzestupu je už několik let také kondenzační plynový kotel, který umožňuje vytápět domácnosti s minimálními náklady a navíc ekologicky.

Životnímu prostředí ani energetickým úsporám v otázce vytápění nebyla dříve věnovaná velká pozornost. Zdroj: https://pixabay.com

Budoucnost v alternativních zdrojích?

Do budoucna můžeme očekávat stále větší příklon k obnovitelným zdrojům energie, jakými jsou biomasa nebo solární energie. Navíc i v našich podmínkách nejspíš přijde do módy trend snižování výdajů na vytápění už ve fázi stavebních příprav a budou se více stavět nízkoenergetické nebo pasivní domy.

Futurističtější vize počítají s rozvojem vysoce efektivních nových generací tepelných čerpadel, která budou přesouvat vyrobené teplo napříč prostorem a ještě víc tak snižovat spotřebu a emise.

Vytápění domácností budoucnosti by mělo být finančně nenáročné a ohleduplné k životnímu prostředí. Více o možnostech úspor energií se dozvíte na stránkách rádce E.ON.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *